تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآو

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز شنبه ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۹۶, جمعی از کارگران شهرداری ناحیه دو قوشاچای میاندواو اقدام به تجمع اعتراضی مقابل استانداری اورمیه نمودند.

به نقل از گزارش، این کارگران به عدم پرداخت ۶ ماهه‌ی معوقه‌های مزدی و همچنین تبدیل وضعیت کاری دست به این تجمع اعتراضی زدند.

لازم به یادآوری است؛ کارگران امور شهری در شرق کوردستان به دلیل عدم امنیت شغلی و پرداخت ننمودن دستمزدهایشان از سوی شهرداری‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در مضیقه و وضعیت نابسامانی به سر می‌برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان