بازرسی موبايل شهروندان كورد توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: در دو روز گذشته نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در پاسگاه (قازانچى) در حومه شهر كرماشان اقدام به توقيف و بازرسی موبايل شهروندان کرده‌اند.

بنا بر گفته يك منبع آگاه: اين نيروهاى به دليل همراه داشتن عكس شخصیت‌های  سرشناس كوردستان  اقدام به بازرسي کرده‌اند و هشدار داده‌اند هرکسی عکس‌های شخصيتى  در داخل موبايل بِه همراه داشته باشد صاحب موبايل بازداشت می‌شود درحالی‌که پاسگاه مربوط به راهنمايي و رانندگى می‌باشد.

به نقل از منبع ديگرى: در شهرهاى ثلاث باوه‌جانی و جوانرو، نيروهاى راهنمايي و رانندگى  را موظف کرده‌اند كه موبايل اعضاء خانواده و خويشاوندان نزديك خود را تفتيش و گزارش ‌آن را به نيروهاى امنيتى  بدهند، همچنين بنا بر گفته يك كارمند دادگاه جوانرو؛ دادگاه جوانرو كارمندان خود را وادار به امضاء كردن فرمى كه در راستاى همكارى با مركز حراست و كنترل جنگ مجازى  دشمنان نظام و انقلاب کرده‌اند كه آن‌ها موظف‌اند عكس رهبران و پرچم احزاب كوردى و اين موارد را ديدند گزارش دهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان