انتقاد دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از على خامنه‌ای رهبر جمهورى اسلامى ايران 

جمعيت حقوق بشر كوردستان: دبير کل کنفدراسيون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری «شارون بارو» در نامه‌ای خطاب به على خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامى ايران از برخورد خشونت‌آمیز و محدوديت فعالیت سنديكاهاى مستقل كارگرى  و فعالين كارگرى انتقاد كرده است.

نامبرده ضمن انتقاد از اين برخوردها عليه محمود صالحى، خواستار آزادى فورى  و بی‌قیدوشرط صالحى شده است.

لازم به اشاره است، محمود صالحى فعال كارگرى كورد از شهر سقز در شرايطى بازداشت شد كه در وضعيت بد جسمانى  قرار داشت و با چند بيمارى  (قلب، فشارخون و كليه) گرفتار است و در زندان به دليل نبود امكانات فورى پزشكى جانش درخطر است و چند روز پيش به دليل  شدت  بيمارى قلبي و شرايط بد جسمانى وى را از زندان به بيمارستان منتقل كردند.

در اين نامه شارون بارو خواستار آزادى فعالين سنديكاهاى كارگرى، لغو احکام زندان فعالین كارگرى شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان