همکاری و حمله نظامی مشترک ایران و ترکیه به نیروهای اپوزیسیون شرق کوردستان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان حکومت های ایران و ترکیه در اقدام نظامی مشترک، نیروهای اپوزیسیون شرق کوردستان را هدف حمله هوایی قرار داده اند.
طبق گزارشات رسیده، هواپیماهای جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه اسوس به کشف و تجسس پرداخته اند و هواپیماهای جنگی دولت ترکیه نیز بمباران هوایی انجام داده اند، مسولان حکومتی جنوب کوردستان در این منطقه تاکنون سکوت کرده و واکنشی نشان نداده اند.

هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه ۶ نوامبر سال جاری کوهستان های آسوس جنوب کوردستان را بمباران کردند. کوهستان آسوس خارج از منطقه حفاظت شده مدیا در نوار مرزی شرق و باشور کردستان قرار دارد. این منطقه تحت حاکمیت ی.ن.ک می باشد و اولین بار است که چنین حمله ای هوایی در آن صورت می گیرد.

خبرگزاری فرات در گفت‌وگوی که با مسئولان نظامی یگان های شرق کردستان موسوم به ی.ر.ک کرده است، ذکر کرده است، این حمله هوایی با همکاری ایران و ترکیه انجام گرفته است. چند ساعت قبل از حمله هوایی دولت ترکیه، هواپیماهای جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در آسمان این منطقه به رصد منطقه پرداخته و گِرای لازم، برای بمباران را به هواپیماهای جنگی دولت ترکیه داده اند.

جای تامل است که تاکنون حکومت اقلیم کوردستان و هیچ یک از احزاب در جنوب کوردستان نسبت به این حمله هوایی دولت ترکیه واکنشی نشان نداده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان