صدور ۱۰ سال زندان برای یکی از نمایندگان (HDP) از سوی دادگاه ترکیه

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ قاضی دادگاهی در ترکیه حکم ۱۰ سال زندان برای”سلما ایرماک” نماینده مجلس حزب دمکراتیک خلقهای شهر جوله مرگ صادر کرد.

خبرگزاری مرکزی روژ نیوز در این راستا نوشته است؛ که در نشست دادگاه حکم سنگین ترکیه در آمد شمال کوردستان، قاضی ترک تصمیم به محکومیت ۱۰ سال زندانی برای سلما ایرماک گرفت.

دادگاه ترکیه این حکم را به اتهام اندامیت این نماینده مجلس در تشکیلات ممنوعه و تبلیغات برای تشکیلات ممنوعه صادر کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان