بازداشت يك فعال سياسی مدنى در شهر سنه 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز سه‌شنبه ٩ آبان،  «سهراب بهرامى» از سوى نيروهاى امنيتى شهر سنه براى محكوميت ٤ سال زندانى بازداشت می‌شود.

پیش‌تر نامبرده در بهمن سال ١٣٩٣ توسط نيروهاى لباس شخصى اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب شهر سنه به اتهام عضويت در يكى از احزاب كوردى و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى به ٤ سال زندانى محكوم می‌شود.

بر اساس گفته‌های يكى از اعضاء خانواده بهرامى؛ نامبرده در هنگام بازداشت با ضرب و شتم از سوی نيروهاى اطلاعات روبرو شده و زخمى می‌شود و همچنين با خشونت همراه با تهديد در مقابل خانواده وى برخورد کرده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان