وضعيت وخيم زندان‌های ایران در شرق كوردستان 

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان: زندانيان شرق كوردستان در زندان‌های جمهورى اسلامى در وضعيت نامناسبى قرار دارند، زندانيان به دليل نبود خدمات بهداشتى و  تغذيه اندك و كيفيت نامناسب غذا معترض بوده و براى بهبود شرايط زندگى در زندان ده‌ها بار دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند ولى نه‌تنها مسئولين زندان هيچ توجهى به اين خواسته‌های زندانيان نکرده‌اند بلكه زندانيان معترض را به سلول‌های انفرادى و از حق ملاقات با خانواده‌هایشان محروم و مجازات کرده‌اند.

يكى از زندانيان كه نخواست نامش آشکار شود به جمعيت حقوق بشر كوردستان گزارش كرد: وضعيت زندان‌های شرق كوردستان وخيم و كيفيت غذاى آشپزخانه زندان بسيار بد و ناسالم و زندانيان مجبورند كه از فروشگاه زندان  مايحتاج خود را به چند برابر قیمت بخرد كه اين فشار اقتصادى زيادى بر خانواده‌های زندانيان تحميل می‌کند.

لازم به اشاره است كه، تعداد كثيرى از زندانيان مجبور به گرفتن غذاى زندان می‌شوند و همين  موجب كاهش وزن و گرفتار بیماری‌های پوستى و داخلى شوند.

لازم به ذكر است، وضعيت وخيم زندان‌های ايران و بخصوص شرق كوردستان كه خود مسئولين زندان به اذعان داشته‌اند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان اين شيوه از برخورد مسئولين زندان‌های جمهورى اسلامى نقض آشکار قوانين زندان‌ها در کنوانسیون‌های حقوق بشرى می‌داند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان