احضار و بازجویی دو فعال سنى مذهب در شهر بيجار 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: دو فعال اهل سنت از اعضای مكتب قرآن در شهر بيجار توسط اداره‌ی اطلاعات اين شهر احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند.

به نقل از گزارش، هویت اين دو فعال عقیدتی کورد: «منصور فتحى» و «محمد هاشمي» است که توسط اداره‌ی اطلاعات به اتهام تبليغات مذهبى بازداشت و تحت‌فشار و بازجویی قرار گرفتند.

لازم به ذكر است، پيروان (مكتب قران) در تمام حوزه‌ها به‌غیراز زمینه‌ی سياسی، فعالیت دارند. رهروان این مکتب راهنمايی و تبلیغات تعاليم دينى را از وظايف خود می‌داند؛ اما ده‌ها بار فعالين این مکتب، از سوى نهادهاى امنيتى احضار، بازداشت و زندانی‌شده‌اند.

لازم به یادآوری است، مكتب قرآن حركتى مذهبی در شرق کوردستان است و از شاگردان و پيروان احمد مفتى زاده تشکیل‌شده و در حوضه‌های «اجتماعى، فرهنگى و تبليغات دینی» نيز فعاليت می‌کنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان