آزادى دو شهروند شرق كوردستان با قيد وثيقه 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: در روز دوم آبان ماه ۱۳۹۶ شمسی «فرزاد ملك شاهى» زندانى كورد در شهر ايلام با توديع وثيقه ١٠٠ ميليون تومانى به‌صورت موقت و تا برگزارى جلسه دادرسی آزاد شد.

نامبرده در روز ٣ مهرماه در شهر ايلام به دليل حمايت و ابراز شادمانى از برگزارى همه‌پرسی استقلالِ جنوب كوردستان، توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت‌شده بود.

و همچنين در شهر سنه «آكو هدايتى پور» يكى ديگر از بازداشتی‌های كورد كه در روز سه‌شنبه ۴ مهرماه در شهر سنه بازداشت‌شده بود با قيد وثيقه دویست میلیون تومانی تا زمان برگزارى جلسه‌ی دادگاه موقتاً آزاد شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان