جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

آزادى دو شهروند شرق كوردستان با قيد وثيقه 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: در روز دوم آبان ماه ۱۳۹۶ شمسی «فرزاد ملك شاهى» زندانى كورد در شهر ايلام با توديع وثيقه ١٠٠ ميليون تومانى به‌صورت موقت و تا برگزارى جلسه دادرسی آزاد شد.

نامبرده در روز ٣ مهرماه در شهر ايلام به دليل حمايت و ابراز شادمانى از برگزارى همه‌پرسی استقلالِ جنوب كوردستان، توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت‌شده بود.

و همچنين در شهر سنه «آكو هدايتى پور» يكى ديگر از بازداشتی‌های كورد كه در روز سه‌شنبه ۴ مهرماه در شهر سنه بازداشت‌شده بود با قيد وثيقه دویست میلیون تومانی تا زمان برگزارى جلسه‌ی دادگاه موقتاً آزاد شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

کارگر جوان ایلامی در شرق کوردستان جانش را از دست داد

جلال وفایی به شیوه موقت و با تودیع وثیقه آزاد شد

حکم یک سال زندان برای شهروند کورد صادر شد