خودكشي يك زن با توصل به خودسوزى خود در شهر پاوه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، جمعه شب ٢٨ مهرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، چند روز پيش يك زن به نام ” فانوس عزيزى ” اقدام به خودسوزى خود كرد و به دليل سوختگى شديد در بيمارستان شهر پاوه جان خود را از دست داد .

نامبرده ساكن دهستان ” بانه وه ره ” از توابع باينگانى شهر پاوه مى باشد. به نقل از منبع موثق ، نامبرده به علت اختلاف خانوادگى اقدام به خودكشي كرده است.

خودسوزى اقدامى خشن و آزاردهنده ايست كه در اعتراض به خشونت و ناعدالتى برابر زنان صورت مي گيرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان