اعتصاب غذای جمعی از پناه‌جویان کورد در دانمارک

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: جمعی از پناه‌جویان کورد در کمپ کیست گوی دانمارک به دلیل اینکه در یک کمپ محبوس شده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای برسی پرونده‌هایشان صورت نگرفته است. از چند روز پیش‌تر اقدام به اعتصاب غذا نموده‌اند.

درخواست این پناه‌جویان از کشور دانمارک و نهادهای حقوق بشری بررسی پرونده‌هایشان اعلام‌شده است.

اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک
اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک
اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک
اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک
اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک
اعتصاب غذا پناهجویان در دانمارک

جمعیت حقوق بشر کوردستان