۴۰ روز بیخبری از سرنوشت شهروند کامیارانی

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ در آخرین روزهای شهریورماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی یک شهروند کامیارانی از طریق تماس تلفنی به اطلاعات کامیاران احضار می‌شود.

بر اساس این گزارش، بعد از رجوع «وهاب مرزە» ساکن روستای (هنیمن) از توابع کامیاران از سوی اداره‌ی اطلاعت این شهر بازداشت و از سرنوشت وی تاکنون اطلاعی در دست نیست.

باوجوداینکه از درخواست خانواده وهاب مرزی، برای ملاقات با وی خودداری شده است هیچ اطلاعی دلیل بر علت بازداشت نامبرده در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان