چرا تا کنون بمباران شیمیایی سردشت بە عنوان یک جنایت علیە بشریت بە رسمیت شناختە نشدە است؟

بمباران شیمیای سردشت، مبحث ژنوساید و قتلعام کوردها در گفت‌وگو با جهانگیر عبداللهی-رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان

بیشتر بخوانید

نیروهای امنیتی یک شهروند اهل شنو را بازداشت کردند

KMMK : یکشنبه 22 فروردین 1400 شمسی، یک شهروند اهل شنو(اشنویه) با نام صلاح گوری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

بیشتر بخوانید

ترور دولتی حکومت ایران ادامه دارد/محمد ثلاث اعدام شد

KMMK: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ محمد ثلاث باباجانی در زندان رجایی شهر اعدام شد. محمد ثلاث باباجانی یکشنبه به قرنطینه

بیشتر بخوانید