شلیک نیروهای مسلح ایران به زخمی شدن یک کولبر انجامید

KMMK:یکشنبه ۷ آذر۱۴۰۰‌ خورشیدی، یک کولبر با هویت “سید عزالدین بایزیدی” فرزند سید حسین اهل روستای”باوله” از توابع شهر پیرانشهر(پیرانشار)،در

بیشتر بخوانید