جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : بی خبری

اخباربازداشتبی خبریسلایدرمدنی

مریوان؛ بازداشت یک شهروند توسط ماموران ادارە اطلاعات

ک.م.م.ک: سەشنبە ۵ تیرماە ۱۴۰۳ یک شهروند بە نام ادریس دادرس اهل روستای سەردۆش از توابع مریوان توسط ماموران ادارە اطلاعات در منزل مسکونی خود...
بازداشتبی خبریسلایدر

احضار پدر و برادر کومار درافتاده به اداره تروریستی اطلاعات سپاه پیرانشار

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری KMMK، حسن درافتاده و ‎ماردین درافتاده، پدر و برادر ‎کومار درافتاده، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به...
اخباربازداشتبی خبریتمدید بازداشتسلایدر

تداوم بازداشت یک زن ورزشکار توسط سازمان تروریستی اطلاعات سپاه اورمیه

ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری  KMMK، افسانه شاهی، ورزشکار اهل بوکان که سه هفته پیش توسط مزدوران سازمان تروریستی اطلاعات سپاه در...
اخباربازداشتبی خبریسلایدرمدنی

بازداشت یک شهروند توسط مزدوران اطلاعات بوکان

ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیدە بە مرکز خبری KMMK, یک شهروند به نام «اسماعیل پورعبدالله» اهل بوکان توسط مزدوران اداره تروریستی اطلاعات بازداشت و به...
اخباربازداشتبی خبریسلایدرمدنی

بازداشت یک شهروند توسط سرکوبگران رژیم ایران در دیواندرە

ک.م.م.ک: چهارشنبە ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی، یک شهروند با هویت فرید بادیدست در دیواندرە باهجوم نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در منزل محل زندگیش بازداشت و...
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامبی خبریسلایدر

اهواز؛ درخواست نگران کنندە مجاهد کور کور در زندان شیبان “کمکم کنید، نجاتم بدهید”

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس اظهارات نگار کورکور خواهر مجاهد”عباس” کورکور زندانی سیاسی در بند رژیم ایران که به اتهام  تیراندازی به شهروندان ایذه ای در جریان...
اخباربازداشتبی خبریسلایدرمدنی

بازداشت عثمان گلاویژی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در پیرانشار

ک.م.م.ک: بنا بە گزارش های رسیدە بە مرکز خبری KMMK، پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران بدون ارائه حکم قضایی اقدام به...