جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : محرومیت پزشکی

بانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامخودکشیخودکشی و قتلسلایدرمحرومیت پزشکیمحکوم بە زندانمردوضعیت وخیم سلامت

خودکشی وحید چاوران در اعتراض به حکم ۲٤ سال حبس و تبعید

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۲٥ دی ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک زندانی سیاسی با هویت وحید چاوران اهل آبدانان در زندان مرکزی حکومت در ایلام دست به...
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیسلایدرشکنجەمحرومیت پزشکی

ایلام؛ نگرانی از شرایط سلامت علی شیرخانی پس ازضرب وشتم و بازداشت

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشات، یک شهروند با هویت، علی شیرخانی ٢٠ ساله اهل شهرستان ایلام پنج شنبه ٣٠ شهریورماه در بزرگداشت شهید راه آزادی محسن قصیری...
اعتراضات سراسریحکم زندانمحرومیت پزشکیوضعیت وخیم سلامت

محرومیت مطلب احمدیان از دسترسی به پزشک تخصصی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت مطلب_احمدیان‬⁩، کە مدت چندین سال است از بیماری‌های فتق دیافراگم، تنگی کانال نخاع، عفونت مجاری...