جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : بلاتکلیفی زندانی

اخباربانک زندانیان سیاسیبلاتکلیفی زندانیسلایدروضعیت وخیم سلامت

کرج؛ اعزام سامان یاسین از زندان قزلحصار بە بیمارستان امام علی

ک.م.م.ک: بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، شنبە ۲۵ فروردین ماە ۱٤۰۳ خورشیدی، سامان صیدی(یاسین) از بازداشت شدگان انقلاب ژینا که دوران...
بازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامبلاتکلیفی زندانیتمدید بازداشتسلایدرسیاسیمحکوم بە زندان

یزد؛ هفدهمین سال حبس بدون مرخصی زینب جلالیان در زندان رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، مصادف است با هفدهمین سال بازداشت زندانی سیاسی کورد زینب جلالیان اهل ماکو که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳٨۶...
بازداشتبلاتکلیفی زندانیبی خبریدیگرسلایدر

سرنوشت نامشخص حامد امینی در اداره اطلاعات رژیم ایران در سنه

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، حامد امینی شهروند اهل مریوان کە از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ خورشیدی، در بازداشتگاه ادارە...
بازداشتبانک زندانیان سیاسیبلاتکلیفی زندانیدیگرسلایدرسیاسیمحکوم بە زندان

ئیلام؛ ساسان چمن آرا به دادگاه احضار شد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش ها، یکشنبه ۲۹ بهمن ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت ساسان چمن آرا ۳۳ ساله اهل ئیلام جهت آخرین...
اخباربانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامبلاتکلیفی زندانیسلایدرمحکوم بە زندان

یاسوج؛ برگزاری جلسە دوم دادگاهی صمد پورشە بعد از ٦ ماە و یک روز حکم قبلی

ک.م.م.ک: پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ خورشیدی، صمد پورشه شهروند اهل یاسوج و ازبازداشت شدگان انقلاب ژینا برای دفاع از خود جهت اتهام سب النبی و...
اخباراعتصاب غذابلاتکلیفی زندانیتمدید بازداشتسلایدرمدنی

ایلام؛ اعتصاب غذای کوروش گراوند در زندان مرکزی رژیم ایران

ک.م.م.ک: چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند به نام کوروش گراوند ۲۰ ساله زندانی سیاسی اهل شهرستان سرابله در اعتراض بلاتکلیفی در...
اخباراعتراضات سراسریبلاتکلیفی زندانیبی خبریتمدید بازداشتسلایدرمدنی

تداوم بازداشت و بلا تکلیفی دادخواه ماشاالله کرمی

ک.م.م.ک: جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ ماشاالله کرمی دادخواه پس از حدود ۶ ماه کماکان در بند ۱۵ زندان ندامتگاه کرج بلاتکلیف تحت قرار بازداشت...
اخباربلاتکلیفی زندانیسلایدرصدور حکم

کرج؛انتقال سه شهروند به انفرادی جهت اجرای اعدام (قتل حکومتی)

ک.م.م.ک: بر اساس گزارشات رسیده به مرکز خبری KMMK, یکشنبه ۱۷ دی‌ماه سال۱۴۰۲ سه شهروند بە اسامی محمد حسین گراوندی، سیروس حیات بینی و کیومرث...
اخباراعتراضات سراسریبلاتکلیفی زندانیتبعیدترور و ناپدیدشدگان قهریتمدید بازداشتسلایدرمدنی

گزارش ویژه KMMK از زندان تبریز انتقال صیاد درویشی به زندان تبریز

ک.م.م.ک: بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK شنبه ۱۱آذر ماه سال۱۴۰۲ برادر شهید “فرجاد درویشی”به هویت “صیاد درویشی”فرزند”یونس” که در تاریخ ۱۶ آبانماه سال جاری...
اخباربلاتکلیفی زندانیسلایدرمدنی

یک فعال مدنی از حق داشتن وکیل تعیینی محرم شد

ک.م.م.ک: بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبریKMMK، یک فعال مدنی با هویت جمال علیزادە اهل پیرانشار(پیرانشهر) کە در زندان رژیم ایران در نقدە محبوس...