جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : کشته شده

سلایدرکشته شدهکولبر کشتە شدە

بانه؛ کشته شدن یک کوڵبەر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی ایران

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سال ١۴٠۳ خورشیدی، یک کۆڵبەر با هویت جلال سهرابی ٤۰ ساله اهل روستای “تاژان” از توابع شهرستان بانه با...
سلایدرکشته شدهکولبر کشتە شدە

کشته شدن یک کوڵبەر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی ایران

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه سال ١۴٠۳ خورشیدی، یک کۆڵبەر با هویت هیمن احمدی ٤٥ ساله اهل روستای “کاریزە” از توابع شهرستان سەقز با شلیک...