جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : شکنجە

اعتراضات سراسریاعدامحکم اعدامزخمیسلایدرشکنجەکشته شده

خۆڕەم ئاوا؛ تخریب و پاره کردن بنرهای ایمان حسنوندی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: براساس گزارشات دریافتی, نیروهای امنیتی رژیم ایران به فرماندهی سرهنگ محمد ملکشاهی با ایجاد فضای ربع و وحشت اقدام به تخریب و پاره کردن...
اعتراضات سراسریبازداشتبی خبریحکم زندانزخمیسلایدرشکنجە

روایت زخمی و بازداشت شدن یک خانواده ایلامی در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک بر اساس گزارشی که به مرکز خبری kmmk رسیدهدر طی خیزش انقلابی زن زندگی آزادی یک خانواده با هویت”شیما بیرانوند”همسر شهروند”حسن صفار”اهل آبدانان طی...
آزادی از زندانسلایدرشکنجەقید وصیقه

نقده؛ آزادی موقت عثمان قادری به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، پنجشنبه ٢٣ آذر ماه ۱٤۰۲ خورشیدی، شهروندی بازداشت شده با هویت عثمان قادری ۵۴ ساله اهل نەغەدە(نقده) به...
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیسلایدرشکنجەمحرومیت پزشکی

ایلام؛ نگرانی از شرایط سلامت علی شیرخانی پس ازضرب وشتم و بازداشت

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشات، یک شهروند با هویت، علی شیرخانی ٢٠ ساله اهل شهرستان ایلام پنج شنبه ٣٠ شهریورماه در بزرگداشت شهید راه آزادی محسن قصیری...
اخباراسناداسناد و شهادتنامەاعتصاب غذاتمدید بازداشتسلایدرشکنجەمدنی

فشار ادارە اطلاعات بر وحید چاوران شهروند اهل آبدانان

ک.م.م.ک: شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، وحید چاوران شهروند بازداشتی اهل آبدانان کە در ادارە اطلاعات رژیم ایران در ایلام محبوس می باشد. مجبور بە...
بانک زندانیان سیاسیسلایدرسیاسیشکنجە

یکی از زندانیان سیاسی اهل پیرانشهر شدیداً تحت فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران است

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: سه‌شنبه ۱۴م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک زندانی سیاسی کورد در زندان نقده بنام لقمان قادری اهل شهرستان پیرانشهر(پیرانشار )تحت فشارهای شدید نهادها...
اخباراسناد و شهادتنامەاعتراضات سراسریتمدید بازداشتسلایدرشکنجەشهادتنامەمدنی

سامان یاسین از شکنجە تا اعدام مصنوعی خود میگوید

ک.م.م.ک: چهارشنبە اول شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، سامان صیدی، خواننده زندانی که با نام هنری سامان یاسین شناخته می‌شود، در یک فایل صوتی شکنجه‌های جسمی و...