جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : حکم اعدام

اعتراضات سراسریبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

ورمێ؛ صدور حکم اعدام مامۆستا محمد خضرنژاد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشات، یک شهروند با هویت محمد خضرنژاد ۴۵ ساله، اهل شهرستان بۆکان و یکی از شخصیتهای مذهبی فعال در آن شهر از سوی...
اعتراضات سراسریبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

صدور حکم اعدام برای دو عضو یک خانواده دادخواه

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: در پی اطلاعات رسیده به مرکز خبری kmmk جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ دو عضو یک خانواده دادخواه با هویت های مهران بهرامیان و...
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە زندان

خطر اعدام فرهاد سلیمی در پی انتقال به انفرادی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ شهروند فرهاد سلیمی فعال مدنی و زندانی عقیدتی ۴۵ ساله اهل سقز به سلول‌انفرادی زندان قرلحصار انتقال داده شد....