جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : اعتراضات سراسری

زخمیسلایدرکولبر زخمی شدە

زخمی شدن یک کودک کولبر ١۵ ساله با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری KMMK، روز چهارشنبه ١٣ تیرماه ١۴٠۳، نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی «گوره‌شیر» سردشت گروهی از کولبران را مورد...
اعتراضات سراسریسلایدرصدور حکممحکوم بە اعدام

صدور حکم غیابی اعدام برای یک زندانی سیاسی سابق مقیم خارج کشور

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری KMMK، دستگاه فاسد قضایی رژیم جمهوری اسلامی پس از گذشت هشت سال برای رسول عزیزی (حاصل)، زندانی...
اخباراعتراضات سراسریحکم زندانسلایدرصدور حکم

احضار مجدد هێمن خواستان بە دادگاە انقلاب رژیم ایران

ک.م.م.ک:جمعە ۱٨ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی مرکز خبری KMMK، مطلع شد کە آقای هێمن خواستان ۳۰ اهل سنە(سنندج)، از بازداشت شدگان خیزش ژن، ژیان، ئازادی در...