عدم پرداخت معوقه‌های مزدی ۱۲ ماهه‌ی کارگران ایلامی

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان: ٢١ مهر ماه سال ۱۳۹۶ شمسي، صدها كارگر شرکت‌های توليدى دامى ايلامى و شركت كيسون به دليل پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به تجمع  اعتراضى و اعتصاب زده‌اند.

حقوق كارگران شرکت‌های دامى و کیسون به مدت ١٢ ماه به تعويق افتاده و پس‌ازاین مدت تنها حقوق ٣ ماه به آن‌ها داده‌شده و نزديك بِه ١٠٠ تا ١١٠ نفر از كارگران به دليل اعتراض اخراج شده‌اند و هر كارگر دیگری هم که بدين شيوه دست به اعتراض بزند با اخراج  روبرو می‌شود.

بيشتر كارگران به علت حقوق معوقه خود در وضعيت تزلزل و زيان جانى، اقتصادى، روانى قرار دارند وزندگی خانوادگى  بيشتر آن‌ها ازهم‌پاشیده شده و طبق منابع خبرى يكى از كارگران به دليل مشكل مالی فرزند خود را ازدست‌داده است.

تجمع و اعتصاب كارگران هميشه  از طرف مسئولان جمهورى اسلامى ايران با شیوه‌های غیرانسانی، با سركوب  روبرو بوده و حقوق اساسی آن‌ها پایمال‌شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان