آخرین وضعیت محمد نظری زندانی اعتصابی زندان رجایی شهر در ۷۴مین روزِ اعتصاب غذا

جمعیت حقوق بشر کوردستان در ادامە پیگیری وضعیت محمد نظری  زندانی سیاسی کورد کە در هفتاد و چهارمین روز اعتصاب غذایی خود بسر می‌برد و تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولان قضایی و زندان برای تحقق مطالبات نامبردە نکردەاند و در شرایط بسیار خطرناک سلامتی به سر می‌برد.

محمد نظری در شرایطی ۷۴مین روز اعتصاب غذای «تَر» خود را پشت سر گذاشته است که میانگین فشارخون او در یک هفته اخیر زیر ۹ و ضربان قلبش زیر ۵۰ بوده است.

بنا به گزارش‌ها پیش‌تر جمعیت حقوق بشر کوردستان که به وخامت حال این زندانی سیاسی اشاره نموده و هشدار داده بود.
محمد نظری به دلیل ضعف جسمانی شدید به‌سختی و با کمک زندانیان دیگر می‌تواند راه برود و قدرت تکلمش را تقریباً ازدست‌داده و با دشواری بسیار سخن می‌گوید.

بااین‌حال دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان زندان رجایی شهر هیچ اقدامی برای رسیدگی بە مطالبات این زندانی سیاسی کورد صورت نداده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را مسـئول مستقیم وضعیت سلامتی محمد نظری دانستە و رفتارهای غیرانسانی مقامات جمهوری اسلامی را در قبال این زندانی و دیگر زندانیان سیاسی کورد را شدیداً محکوم می‌کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان