ترکیە خواستار ۱۵ سال حبس برای فعال مدنی آلمانی شد

بەگزارش جمهیت حقوق بشر کوردستان و بەنقل از دویچەولە، حدود سه ماه است کە پتر اشتویتنر، فعال حقوق بشر آلمانی در ترکیه بازداشت شدە ست . بر اساس گزارشهای منتشر شدە، دادستانی کل ترکیه برای او بە اتهام عضویت در گروەهای ممنوعە و “تروریستی ” ۱۵ سال حبس درخواست کرده است.
پتر اشتویتنر فعال آلمانی حقوق بشر، علی غروی فعال حقوق بشر سوئدی، و ۹ تن دیگر بازداشتی در ترکیه به عضویت در تشکیلاتی “تروریستی” و حمایت از آن متهم شده‌اند. خانم ایدیل اِسِر، مدیر دفتر سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه نیز در میان متهمان است.

اشتویتنر، غروی و هشت فعال حقوق بشر دیگر روز چهاردهم تیرماه ۱۳۹۶ (پنجم ژوئیه ۲۰۱۷) در سمیناری در استانبول بازداشت شدند. این افراد در زندان “سیلیوری” در شرق استانبول در بازداشت هستند.

قابل ذکر است کە بیشتر افراد بازداشتی در ارتباط با پوشش و رسانەای کردن عملیات نظامی و قتلعام هایی کە این حکومت ترکیه در شمال کوردستان انجام میدهد، بازداشت شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان