تجمع اعتراضى بهياران شهر سنه 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: امروز ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۶ شمسي، جمعى از بهياران شهر سنه در شرق كوردستان دست به تجمع اعتراضى در مقابل دانشگاه علوم پزشكى كوردستان زدند.

طبق گزارش، تجمع‌کنندگان از وزارت بهداشت حكومت جمهورى اسلامى خواستار خسارت  و تعهد نسبت به وعده‌های داده‌شده هستند و با پلاكاردهاى در دست، با اين مضمون؛ وزارت بهداشت «وعده‌هایتان چه شد؟» تجمع اعتراضى مسالمت‌آمیزی در مقابل دانشگاه علوم پزشكى شهر سنه برگزار کردند.

وزارت بهداشت حكومت جمهورى اسلامى ايران  با وعده جذب ده هزار نفر، از هرنفرمبلغ سه میلیون و شش‌صد هزار تومان اخذ كرده بود و اكنون نه‌تنها جذبى وجود ندارد شرح وظایفشان هم كمك بهیاری است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان