تبعيض ميان فرزندان زندانيان در مريوان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از ابتداى سال تحصيلي جديد امسال ، فرماندار شهر مريوان ، ” محمد شفيعى ” در جمع دانش آموزان و خانواده هاى زندانيان گفت : حمايت همه جانبه از فرزندان زندانيان جرائم غير عمد از سياستهاى فرماندارى و انجمن حمايت از زندانيان در سال تحصيلي جديد مى باشد.

همچنين در پايان اين گردهماي مشكلات خانواده هاى زندانيان بررسي شد.

به نقل از گزارش ، در زندان مريوان نزديك به ٣٠٠ زندانى در ان قرار داردكه بيش از نيمى از ان متأهل هستند.

لازم به ذكر است ، ماهيت جمهورى اسلامى ايران بر تبعيض بنا نهاده شده و براى از هم گسيختگى جامعه به هر سياست غير انسانى متوسل مى شود ، و انجمن حمايت از خانواده هاى زندانيان يك سازمان مستقل و مردمى بود ولى جمهورى اسلامى براى تداوم سياست خود انرا زير نظر خود قرار داده ، در حالى كه در هيچ يك از سياستهاى داخلى و خارجى قانونى مبنى بر اختلاف ميان زندانى عمد و غير عمد نسبت به خانواده زندانيان وجود ندارد، چونكه خانواده ها و فرزندانى كه پدرانشان در زندان مى باشند هيچ نقشي در جرم سرپرستان خود نداشته اند و اين خانواده ها از نظر حق انسانى مشابه اند و نبايد بين انها تبعيض و فرق و جدايي قائل شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان