تداوم بازداشت مديران برنامه هاى اجتماعى شرق كوردستان توسط جمهورى اسلامى ايران

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، به نقل از شبكه تلويزيونى استان ايلام از شرق كوردستان ، يكى از فرماندهان نظامى جمهورى اسلامى ايران به نام سرهنگ “على جمالى ” خبر از بازداشت ٣ نفر مدير برنامه هاى اجتماعى تلگرام داد و بازداشت شدگان به تبليغ و بي احترامى به إمامان و ارزشهاى اسلامى متهم شده اند.

نامبرده گفت : هر ٣ نفر در يك زمان بازداشت شدند. لازم به ذكر است كه ، بازداشت فعالان مدنى در برنامه هاى اجتماعى توسط جمهورى اسلامى ايران از همان آغاز پيدايش اين نوع سيستم خبر رسانى شروع شده و با توجه به اينكه در خود قانون أساسي ايران به آزادى بصورت صريح بيان شده ولى به هر شيوه اى انرا نقض مي كنند . جمعيت حقوق بشر كوردستان