عزل نفر اول شوراهای شهر از مقام رياست شوراها و گماشتن افراد وابسته به اطلاعات بجايشان

عزل نفر اول شوراهای شهر از مقام رياست شوراها و گماشتن افراد وابسته به اطلاعات بجايشان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ولي الله رستمي منتخب شوراي شهر خرم اباد ونفر اول اين شورا كه قاعدتاً رييس شوراي شهر خرم اباد حساب ميشود تنها بعد از دوروز از گذشت رياستش توسط وزارت اطلاعات بركنار ونفر ششم اين شورا به نام دريكوند به رياست شورا برگزيده شد تا يك شهردار بسيجي كه اقاى رستمى با نصب ايشان مخالف بود به عنوان شهردار خرم اباد منصوب شود. ولى الله رستم از معلمين اخراجى دهه شصت است وباقي سالها به شغل دستفروشي اشتغال داشته ، ايشان فوق ليسانس زبان انگليسي است .
همچنين به گزارش رسيده از آبدانان ، نفر اول شوراى شهر جلال بيگى
كه مى بايست رئيس شورا مى شد بركنار شده و كسى بنام سيد حرمت الله موسوى از عوامل اطلاعات به رياست شورا گماشته شده است.
همچنين در دهلران، على اصغر اسماعيلى كه هنرپيشه تئاتر ميباشد ولى كوتوله است بدليل كوتوله بودن از رياست شورا بركنار و رحمان جابری بعنوان قائم مقام رئيس شورا وابراهیم حسینی را كه از عوامل اطلاعات است به رياست شورا منصوب نموده اند.
اين نمونه ها بى احترامى به آراى مردم و سعى در انتصاب عوامل وابسته به دولت و اطلاعاتى و بسيجى در مقام مسئولين شهرى در شرق كردستان مى باشد.
جمعيت حقوق بشر كردستان