ارتش ترکیه به موازات سپاه پاسداران ایران، جنگل‌های شرناخ را به آتش کشید

گسترش آتش‌سوزی‌ها در شرق کوردستان همچنان ادامە داشتە و بە موازات آن، ارتش ترکیه نیز به سیاست‌های مشابهی در قبال جنگل‌های رشته‌کوه زاگرس در شمال کوردستان اقدام کردە است.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و خبر منتشر شدە فرات نیوز، یک گردان کماندویی ارتش ترکیه که در استان شرناخ شمال کوردستان مستقر است، دیشب به تو‌پ‌باران گسترده کوهستان جودی در این استان دست زده است که در نتیجه آن آتش‌سوزی مهیبی در منطقه روی داده است.

این آتش‌سوزی هم‌چنان در حال گسترش می‌باشد و ارتش مانع از ورود روستاییان به منطقه و مهار آتش‌سوزی می‌شود. نکته جالب توجه این‌ست که سپاه پاسداران ایران نیز اخیراً در حال اجرای همین سیاست در جنگل‌های شرق کوردستان می‌باشد. این دو کشور اکنون درصدد هستند تا جنگ را به عرصه “نبرد بیولوژیک” بکشانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان