جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حاشیە نشینی و فقر گریبانگیر در استان “سنە” از شرق کوردستان

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نزدیک بە ٦٠ درصد از شهروندان استان سنە در حاشیە نشینی و فقر زندگی میکنند.

در بین شهرهای استان سنە بیش از ٥٨ درصد جمعیت سقز و  بانه و نزدیک بە ٥٧ درصد جمعیت کامیاران ٤٧ درصد از جمعیت سنە  و ٥٢ درصد از جمعیت مریوان در حاشیە نشینی و فقر زندگی میکنند.

گفتنی است کە از مجموع کل ١٢ هزار و ٦٧٢ هکتار مساحت شهرهای استان، ٣٢٦٢ هکتار معادل ٢٥،٧ درصد منازل و سکونتگاهها از بافت‌های ناکارآمد و حاشیە نشینی میباشد کە در بین شهرهای استان از لحاظ مساحت بانه و  سنندج با بیش از ٤٦ درصد سطح شهر به مراتب وضعیت بدتری دارند. در جمع ١٩٠٤ هکتار از مساحت این استان به مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیراستاندار اختصاص پیدا کردە است.

در همین رابطە امدە است کە مدیرکل راه و شهرسازی  استان سنە  گفتە است کە ١٧ محله درشهر سنندج شامل حاجی‌آباد، فرجه، غفور، شهدا، پیرمحمد و بهارمست، گلشن، چم حاجی نسه(دره بیان)، تپه شیخ محمدصادق، گردی‌گرول، تقتقان، اسلام‌آباد، کمربندی، عباس‌آباد، حسن‌آباد، ننله، گریزه و نایسر حاشیه نشین‌اند که درآنها ٤٥ هزار و ٤٩٦ خانوار با جمعیتی بالغ بر ١٦٨ هزار و ٣٣٦ نفر سکونت دارند.

نرخ سطح بالای مهاجرت، تهدید جمعیتی استان سنە را بدنبال دارد و بە یکی از معضلهای مهم این استان تبدیل شدە است کە بیشتر کارشناسان عدم توجە بە وضعیت بیکاری شهروندان، تبعیضات حکومتی در مورد استخدامیهای شهروندان در ادارات این استان و همچنین سرکوبهای فرهنگی دال بر اختلافات ملی را از مهمترین دلایل آن عنوان میکنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

مهاباد؛ مجروح شدن یک شهروند بر اثر حمله گروهی از نیروهای سپاه پاسداران

اعزام به مرخصی یک زندانی سیاسی از زندان حکومت ایران در مریوان

دو فعال مذهبی به زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه منتقل شدند