ناپديد شدن كولبری كورد در سردشت بعد دو ماه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از روز ٢٧ ارديبهشت ماه سال ١٣٩٦ شمسي از سرنوشت يك كولبر كورد به نام ” ابوبكر مولانيا اهل شهر سردشت خبرى در دست نيست.

به نقل از گفته هاى يكى از نزديكان نامبرده ابوبکر مولانیا ٢٩ سال سن داشته و متأهل و داراى يك فرزند ، و به كار كولبرى مابين جنوب و شرق كوردستان مشغول بوده و در سال ١٣٩٢ با شليك مستقيم نيروهاى حكومت اسلامى ايران در بين شرق و جنوب كوردستان به سختى مجروح و مدت شش ماه زير نظر پزشك در جنوب كوردستان بسترى شده است .

در برگشت از جنوب كوردستان ، مبلغ ٦٠ ميليون تومان توسط دادگاه حكومت اسلامى جريمه شده است.

نامبرده در ابتداى شهريور سال ٩٥ شمسي در شهر” خوى ” از توابع استان اورميه دوباره توسط نيروهاى اطلاعات اين شهر بدون هيچ مجوزى بازداشت و به مدت ١٨ روز وى را تحت شكنجه و فشار و زندانى قرار دادند.

در نوروزماە امسال باپاسپورت سفرى به كشور تركيه ميكند و بعد از ١٢ روز كه به شهر سردشت بر ميگردد نيروهاى اطلاعات با حمله به منزل ايشان ضمن مصادره مبلغ ٤٠ هزار دلار ، وى و همسرش را به مدت ٤٨ ساعت به بهانه ى داشتن پول خارجى در منزل بازداشت مي كنند و پول هم مصادرە میگردد.

طبق اين پيشينه قبلى كه در كمتر از يك سال دو دفعه بدون هيچ مدركى نامبرده توسط اطلاعات حكومت اسلامى بازداشت شده خانواده ايشان بازداشت و ناپديد شدن وی را دستگاههاى امنيتى حكومت اسلامى را مسئول دانسته و براى همين منظور به همه مراكز امنيتى مراجعه كرده ولى تا كنون از سرنوشت “ابوبكر مولانيا ” اطلاعى نگرفته اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان