خودکشی مرد ۶۲ ساله اهل “سقز” در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان,مورخه دوم مردادماه ۱۳۹۶ شمسی،مردی حدودا ۶۲ ساله اهل شهرستان”سقز ” در شرق کوردستان بنام اختصاری(ع_ت) از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جانش را از دست داده است.

در ادامه گزارش آمده است که فرد نامبرده در محله “قوخ”واقع در شهرک دانشگاه و در منزل خودش اقدام به اینکار کرده و هنوز علت این خودکشی مشخص نشده است و این درحالیست که با حضور اورژانس و تایید مرگ وی وطی مراحل قانونی جسدش توسط عوامل آتش نشانی به سردخانه بیمارستان منتقل گردیده است.

لازم به گفتن است که پدیده خودکشی در میان شهروندان شرق کوردستان روبه افزایش است و عمده دلایل آن به وضعیت معیشتی افراد و فشارهای روحی روانی وارده در نبود کار و آسیبهای جدی اجتماعی برمیگردد و در این زمینه دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه اقدامی در جهت بهبود این وضعیت نکرده و روز به روز بر فشارهای اقتصادی،اجتماعی افزوده میشود و آمار بالای خودکشیها خود دلیلی بر این ادعا میباشد چراکه طبق آمارها از ابتدای سال ۱۳۹٦ تاکنون ،۱۷ زن و ۲۰ مرد اقدام به خودکشی کرده اند که در این میان ۵ دختر زیر ۱۸ سال حضور دارند و ۲ زن و ۲ دو مرد از این افراد از طریق خودسوزی جانشان را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان