ممانعت از كسب درامد شهروندان بهائى در اورميه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از تاريخ ٢٨ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسى ، مأموران اداره اماكن عمومى شهر اورميه از شرق كوردستان بيش از ١١باب مغازه كه محل كسب و كار شهروندان بهائى ، ساكن شهر اروميه را پلمب كردند.

اسامى كسانى كه محل كسب انها توسط اداره اماكن عمومى پلمب شده بدين شرح مى باشد : اميد لطيفى ، عرفان سمندرى ، آرمان نورزى ، الهام عبدى ، على لطيفى ، ناصر پناهى ، ريتا لطيفى ( واحد صنفى چرم دوزى ) ، ساسان كريمى ، بنيان مقصودى ( واحد صنفى قطعات خودرو) ، قربان نجفى زاده و آقاى سليمانى ( مالك واحد صنفى فروش لوازم خانگى ) . به نقل از گزارش رسيده، نيروهاى اداره اماكن جمهورى اسلامى ايران، شهروندان بهائى را احضار كرده بودند كه چرا در ارتباط با مناسبت مذهبى جامعه بهائى در روز ١٨ تير ماه، محل كسب وكار خود را تعطيل كرده اند. روز ١٨ تير يك واقعه مهم تاريخى براى معتقدين بهائيت مى باشد چرا كه در اين روز يكى از بزرگان اين دين به نام ” باب ” كشته شده است.

لازم به ذكر است كه ، حكومت جمهورى اسلامى ايران بر خلاف موازين حقوق بشرى با ديگر اديان برخورد كرده و با تبعيض و آزار پيروان اين مذاهب، آنها را تحت فشار ، شكنجه و زندانى قرار مى دهد. طبق اعلاميه جهانى حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن انديشه و عقيده متفاوت مى باشد. پيروان مذاهب ديگر( غير از مذهب رسمى كشور) بايد حق تجمع ، جشنهاى مذهبى و تحقيق و دریافت و انتشار اطلاعات و افکارشان را از طریق رسانه ها داشته باشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان