عدنان رشیدی عضو جمعیت حقوق بشـــــــر کوردستان ضمن وضعیت نامناسب تندرستی، توسط آسایش سلیمانیە مورد شکنجه و بی حرمتی قرار گرفته است

جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد دستگیری یکی از اعضای خود بنام “عدنان رشــــــــــــــــــیدی” اهل شهرستان مریوان در شرق و ساکن شهر پێنجوێن در جنوب کوردستان، از سوی “اسایش” پێنجوێن، از یک منبع موثق مطلع گردیده که ضمن وضعیت نامتناسب تندرستی نامبرده، توسط آسایش این شهر مورد شکنجه و بی حرمتی قرار گرفته و سپس به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

شایان ذکر است که مدتی قبل  “عدنان رشیدی” طی نامەای جمعیت حقوق بشر کوردستان را در جریان بازخواست و تهدید به دیپورت خویش به جمهوری اسلامی ایران را از جانب اسایش پینجوین قرار داده است. عدنان رشیدی عضو KMMK و زندانی سیاسی بوده ودر صورت دیپورت ایشان به ایران، امنیت جانی وی به خطر خواهد افتاد.

ما،جمعیت حقوق بشر کوردستان، ضمن محکوم نمودن تعرض آسایش اتحادیەی میهنی کوردستان بە این عضو جمتیتمان، مسئولیت حفاظت از امنیت جانی وی را بر عهدەی نهادهای امنیتی آن منطقه میدانیم و در برابر هرگونه رویدادی ایشان را مسئول خواهیم دانست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان