احضار دوباره حاكم شرع كوردستان حسن امينى به دادگاه ويژه روحانيت همدان

احضار دوباره حاكم شرع كوردستان حسن امينى به دادگاه ويژه روحانيت همدان

طبق كزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، پنجشنبه هشتم تيرماه ١٣٩٦ شمسي حسن امينى مدير مدرسه علوم دينى امام بخارى شهر سنه از شرق كوردستان ازسوى دادگاه ويژه روحانيت شهر همدان احضار شده است .

به نقل از گزارش ، نامبرده در مورد رسيدگى به پيرو احضار مورخ ٢٨/١٢/٩٥ كه از سوى دادسراى ويژه ى روحانيت احضار شده بود مجدداً براى رسيدگى به پرونده سابقش كه در تاريخ ١٤ تيرماه ١٣٩٦ شمسي رأس ساعت ١١ برگزار ميشود احضار شده است.

لازم به ذكر است كه ، حسن امينى به علت فعاليت مذهبى و مدير مدرسه علوم دينى بارها به مراجع قضائى و دادسراى ويژه روحانيت احضار شده و سابقه ٥ سال زندانى در دهه شصت را نيز دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان