زندگی زندانی سیاسی کورد در خطر است

طبق خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،
سرنوشت و زندگی زندانی سیاسی کورد”رامین حسین پناهی”در خطر جدی میباشد.

رامین حسین پناهی روز جمعه دوم تیرماه ۱۳۹۶ شمسی همراه برادر و ۲ تن از رفقای دیگرش در کمین نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران افتادند، رامین در حالی که زخمی شده بود توسط این نیروها بازداشت و بعلت شدت جراحت به بیمارستانی در شهر”سنه” شرق کوردستان منتقل شد اما با توجه به ممنوعیت رسیدگی پزشکی در مداوای نامبرده و انتقالش به محل بازجویی سپاه پاسداران و تحت شکنجه قراردادن این زندانی توسط بازجوها،نامبرده بیهوش و به حالت کما رفته است.
بر اساس گفته های امجد حسین پناهی،رامین در جریان تیراندازی سپاه و اثابت ۳ گلوله از ناحیه کمر و پا و پشت زخمی شده و پس از انتقال از بیمارستان به زندان سپاه پاسداران،بر اثر فشار،شکنجه و همچنین خونریزی زیاد به کما رفته و چند روزیست که به یکی از بیمارستانهای خارج از شهر “سنه”منتقل شده است.

لازم به گفتن است که طبق مفاد پیماننامه و کنواسیونهای حقوق بشری،حفاظت از جان زخمیها و اسرای جنگی بعهده طرفهای در حال جنگ میباشد که زخمی یا اسیر گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان