تهـاجم تندروهای اسلامى به يك جوان كورد در كشور دانمارك

طبق خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده، در روزهـاى اخير در كپنهـاك پايتخت دانمارك، يك جوان كورد به نام ابراهـيم مظلوم كه معروف است به (مظلوم كوبانى) عضو حزب خلق دموكراتيك (PYD) از جانب دو نفر تندرو اسلامى كه اهـل كشورهـاى ليبى  و تونس مى باشند، مورد حمله تروريستى واقع شده و زخمى مى گردد.

طى خبرى و به نقل ازسايت آينه، مظلوم كوبانى كه مورد خشونت و خشم این دو نفر اسلامگرا  واقع مى شود، اظهـار مى دارد كه شيوه بحث كردن و ديالوگ انهـا شبيه روش و رويه داعش بوده كه با حمله ى تروريستى خود به ملت كورد تجاوز نمودند و سرانجام در پايان بحث و جدل به من حمله ور شدند.

نامبرده به بيمارستانى در كپنهاك منتقل مى شود و اكنون در وضعيت خوبى از نظر سلامتى به سر مى برد.

شايان ذكر است، كه بعد از  پيروزيهـاى پى در پى نيروهـاى سوريه دموكراتيك بر عليه تروريستان داعش، افراد وابسته به اين گروه تروريستى در اروپا به دنبال پلانهـاى تروريستى خويش، به كوردهـاى غرب كوردستان حمله ور شده كه در انجام اين حملات خشونت بار در ماه گذشته يك شهـروند كورد به نام “عبدو” كه داراى خانواده و سه فرزند بود مورد تهـاجم تروريستان اسلامى واقع شده و با كمال تأسف جانش را از دست مى دهـد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان