يك زخمى بر اثر انفجار مين در بازارچه مرزى مهران

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز صبح ١٤ خرداد ماه سال ١٣٩٦ شمسي در بازارچه مرزى شهر مهران از شرق كوردستان بر اثر انفجار مين به جا مانده از جنگ ايران و عراق يك نفر زخمى شد.

به نقل از گزارش ، در اين حادثه انفجار ، يكى از كاركنان مركز مين زدايي اين استان كه مشغول پاكسازى محدوده بازارچه مرزى مهران كه آلوده به مين بود ، بر اثر برخورد با مين زخمى و به بيمارستان اين شهر منتقل شد.

لازم به ذكر است كه ، هر سال بر آمار انفجار مين در مناطق كوردستان افزايش مي يابد و حاكمان جمهورى اسلامى ايران به بهانه امنيتى و حضور احزاب كوردى از پاكسازى مناطق آلوده به مين سر باز ميزنند ، اين ميادين مين كه در سالهاى جنگ ايران و عراق كاشته شده بعد از گذشت حدود ٣٠ سال از اين جنگ ويرانگر هنوز پاكسازى نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان