تجمعات اعتراضی در شهرهای ایلام و خرم اباد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،عصر یکشنبه هفتم خردادماه ۱۳۹۶ شمسی،مالباختگان موسسه توسعه(آرمان) در شهرستان “ایلام”مقابل شعبه این موسسه که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکند، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار بازپس گیری پولهای خود شدند کە با حمله یگانهای ویژه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند.

تجمع اعتراضی سپرده گذاران و مالباختگان لورستانی  این موسسه  نیز مقابل استانداری خرم اباد  چندین روز است که ادامه دارد، این تجمعات به دنبال اعلام خبر ورشکستگی این موسسه  صورت گرفته که به یک مسئله جدی تبدیل شده است و این در حالیست که مسئولان موسسه دو روز پیش طی یک نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران استان، وعده پرداخت سپرده‌های مالباختگان را روز یکشنبه همین هفته اعلام کرده‌ بودند اما این وعده ها عملی نشد و خشم مالباختگان را برانگیخت و موجب اعتراض گسترده مردم سپرده گذار در این شهر گردید.

در گزارش آمدە است کە   نیروهای یگان ویژه با خودروهای آب پاش بە معترضان حمـلە کردند و از آنها خواستند کە محل را ترک نمایند.

اقتصاد یکی از مهم ترین پایه های بقا و دوام هر جامعه و کشورمیباشد،بدون یک اقتصاد پیش رفته و قوی نمی توان رفاه و آسایش افراد آن جامعه و رشد و بالندگی آن را تامین کرد. کشورهایی مانند ایران که دارای منابع غنی طبیعی ازجمله نفت هستند، از امکانی بالقوه برای داشتن اقتصادی سالم و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. درچنین کشورهایی توزیع عادلانه ی درآمدهای ملی میان مردم آن کشور و برچیده شدن فقر که خود زاییده مصائب اجتماعی دیگر است، امری بدیهی فرض می شود اما جمهوری اسلامی ایران  تنها عملکردی که به آن میاندیشد،سرکوب،خفقان و سلب آرامش و آسایش شهروندانش میباشد و هرروزه شاهد فساد،فقر،فحشا و مشکلات روانی در جامعه ایران و بخصوص شرق کوردستان هستیم.