بازهم آتش سوزی عمدى در طبيعت  شرق كوردستان

بر اساس گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان،  در تاريخ ١٣٩٦/٣/٧ خورشيدى براى بار ديگر دستهای پنهانی  برای محيط زيست  و طبيعت  شرق كوردستان حادثه آفريدند، و اقدام به اتش زدن و لطمه اوردن به اين مناطقی نزدیک  بە روستاى ” ره زاو” در كوهـستان كوسالان شدند از توابع مریوان شدند .

بنا به يك منبع مطلع در منطقه، نهادهای  وابسته به حکومت جمهـورى اسلامى ايران هـيچ اقدامى در جهـت مهار كردن اتش به انجام نداداند، بلكه مردم ساكن در اين روستا و با هـمكارى فعالين زيست محيطى توانستند اتش را خاموش نمايند.

بسيار گفتنى است كه،هـر سال با نزديك شدن فصل گرما، ناحيه ى جنگلى اين مناطق از شرق كوردستان از جانب افراد ناشناس دچار حريق مى شود.

قابل توجه است  براى سومين بار است در چند روز گذشته  كه اين آتش سوزی هـا انجام گرفته است، و به هـمين دليل است كه مردم ساكن اين مناطق ابراز نگرانى نموده اند.

به استناد فعالين محيط زيست مناطق سرسبز جنگلى و انواع گوناگونى از حيواناتى كه در اين جنگلهـا به سر مى برند،  اين اتش سوزيهـا مى تواند علت عمده اى براى از بين بردن و ريشه كندن اين مراتع و موجودات زنده موجود در اين جنگلهـا باشد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان