يك فعال كارگرى در سقز به دو ماه زندان محكوم شد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، يك فعال كارگرى به نام عثمان إسماعيلي  أهل شهر سقز از شرق كوردستان به اتهام إخلال در نظم عمومى  ، به دليل شركت در مراسم روز جهانى كارگر به يك سال زندانى تعزيرى توسط  شعبه اول دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى ايران شهر سقز محكوم شد ، و پس از اعتراض در دادگاه تجديد نظر حكم  نامبرده به دو ماه تقليل يافت.

به نقل از گزارش ، جلسه دادگاه تجديد نظر  عثمان إسماعيلي  روز ١٦ اسفندماه سال گذشته در شهر سنه برگزار شد و حكم صادره روز ٢٥ ارديبهشت ماه سال جارى به اين فعال كارگرى ابلاغ شد.

لازم به ذكر است كه ، طبق موازين اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در ماده” ٢٠ آمده : هر انسانی محق به آزادی تجمع و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است  ” ، و حكم صادره به اين فعال كارگرى نقض فاحش حقوق انسانى است .

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان