محمد امین عبداللهی، زندانی سیاسی کرد در معرض از دست دادن چشمانش قرار دارد.

در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، از زندان شهرستان بیرجند استان خراسان، محمد امین عبداللهی زندانی سیاسی کورد که حکم بیشتر از ۱۰ سال به او تحمیل شده، در معرض از دست دادن چشمانش قرار دارد و نیاز به درمان فوری دارد و هر چند نامبرده از نظر ناراحتی کلیه هم رنج میبرد و در طول ۱۰ سال درخواست وی برای معالجه پزشکی با عدم موافقت مسئولان زندان رد شده است والان هم با خطر کوری چشم مواجه است و مسئولان اجازه مرخصی برای معالجه به وی نمی دهند.

محمد امین عبداللهی یک مدت در زندان بیرجند در قرنطینه بود وبعد به بند ۷ زندان که مختص به سالمندان است واین بنداز هر گونه امکانات بهداشتی محروم است انتقال داده شد.

لازم به ذکر است که محمد امین عبداللهی شهروند شهرستان بوکان در شرق کوردستان در پاییز ۱۳۸۴ توسط نیروهای اطلاعات دستگیر و بعد از ۱۵ ماه شکنجه و بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی، توسط دادگاه شهرستان مهاباد به جرم محاربه و همکاری با احزاب کوردی به ۱۸ سال حکم محکوم شد، در حال حاضر ۲بخش از ۳بخش دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون میتواند از آزادی مشروط استفاده کند، اما مسئولان زندان با این خواسته او هم موافقت نمی کنند.

محمد امین عبداللهی متاهل بوده ودارای یک فرزند، وبه دلیل دوری مسافت شهر ستان های بوکان وبیرجند دیدار او وخانواده اش بسیار سخت است.

جمعیت حقوق بشر کردستان