تداوم بازداشت شهروندان در شهر وان شمال كوردستان

طبق گزارش رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان ، نيروهاى پليس تركيه با حمله به منازل مسكونى شهروندان  در شهركى از توابع شهر وان ، شمال كوردستان ، دست كم ١٠ تن را بازداشت كرد.

به نقل از خبرگزارى روژنيوز ، AKP بر سياست  سركوبگرانه  خود بر ضد ملت كورد  افزايش داده  و بر همين أساس ، امروز در شهرك ” آرتاميتانى  از توابع شهر وان  بيشتر از ١٠ شهروند بازداشت شدند.

تا لحظه انتشار اين خبر علت بازداشت اين شهروندان روشن نيست ، لازم به ذكر است كه انها را به بازداشت گاه پليس شهر وان منتقل كرده اند

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان