رد صلاحیت کاندیداهای کورد و اهل سنت در شرق کوردستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اورمیه،خوی و سلماس که دو ملت(کورد و تورک)سالیان متمادیست در کنار هم با صلح و آشتی و آرامش زندگی میکنند،در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری! کاندیداهای کورد، شهروندان اهل سنت و اقلیتهای دینی آشوری،مسیحی و زردشتی را توسط شورای نگهبان رد صلاحیت کرده در حالیکه طبق اسناد،شهرستان اورمیه در شرق کوردستان دارای ملیتهای گوناگون و اقلیتهای دینی مختلف میباشد که صدها سال است در این بخش از کوردستان زندگی میکنند.

بر اساس همین گزارش،اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده به شرح ذیل میباشد:

منصور مشیری،ولی شیخ کانلویی میلان،بهادر شیخ کانلویی میلان،فاطمه سلحشور،محمد امین لو،چنگیز شابویی و حسن دودکانلوی میلان.

درجمهوری اسلامی ایران قبل از کاندید شدن افراد برای شورای شهر وروستا،بایستی توسط نهادهای امنیتی و فرمانداری شهرها صلاحیت آنها تایید شود و این در حالیست که در پروسه انتخابات،دیدگاه متفاوتی در قبال ملتهای تحت سلطه،ادیان مختلف و زنان وجود دارد که با مقوله دمکراسی و حق انتخاب در ایران منافات دارد. لازم به ذکر است که برخی از اسامی نامبرده شده در انتخابات دوره قبل شورای شهر و روستا، حضور داشته اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان