قطع انگشتان دست کارگر زن کامیارانی در شرق کوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ٢٦ فروردين ١٣٩٦ شمسي ،زنی كارگر به  نام ” فرزانه نام خاسي ” أهل روستاى كاشتر  و ساكن شهر كامياران در شرق كوردستان،در حین کار ۴ انگشت دست چپ خود را از دست داد.

طبق گزارش ارسالى ، نامبرده در يك كارگاه نايلون بافى در شهرستان كامياران  مشغول به کار بوده و اين حادثه  دلخراش در این زمان اتفاق افتاده است.

لازم به ذكر است كه ، هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما و یا مسئولین هر واحد صنفی حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما چه از نظر حقوقی وچه کیفری و نیز مجازاتهای مندرج در قانون اساسی جمهورى اسلامى ايران مسئول است اما در بيشتر قراردادهايي كه بين كارفرما و كارگر در شركتها و كارگاهها بسته میشود،كارفرما هيچ گونه تعهدى نسبت به كارگر از نظر ايمنى، بيمه واز كارافتادگى  نداشته وبيشتر كارگران هيچ آينده روشنی را براى خود و خانواده خود،متصور نيستند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان