به گزارش اعدام یک زندانی در بروجرد(استان خرم آباد)

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،محمود ترابی که به اتهام قتل دربازداشت بسر میبرد، روز گذشته به انفرادی زندان منتقل گردید و امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶شمسی در زندان بروجرد،اعدام شد.

لازم به ذکر است که در پی اعدام نامبرده و طبق گفته خانواده ایشان،در روستای کفشگران نزاع طایفه ای روی داده و تلفاتی بجا گذاشته است.

لازم به یادآوریست که محمود ترابی از ۸سال پیش در زندان بسر میبرد و به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران هر روزه بصورت سیستماتیک و مخفیانه و بدون اطلاع وکلای زنذانیان اجرا شده و با توجه به هشدار سازمانهای بین المللی و حقوق بشری،دولت ایران همچنان بر موضع خود در این زمینه پافشاری کرده و همچنان مقام اول اجرای اعدام در سراسر جهان را دارا میباشد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان