خودکشی دو برادر یارسان اهل کرماشان در شرق کوردستان

خودکشی دو برادر اهل یارسان کرماشان در شرق کوردستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،دو برادر به اسامی احسان و مهدی نادری از پیروان آیین یارسان ساکن کرماشان در شرق کوردستان به علت اعمال فشار و آزار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین فقر، تنگدستی و بیکاری به زندگی خود خاتمه دادند.

پیروان آیین یارسان به شیوه های مختلف مدام مورد آزار و اذیت عوامل دولتی قرار گرفته و در صورت بیان عقاید خود از تمامی خدمات شهروندی محروم میشوند و بناچار و برخلاف عقیده درونی،خود را شیعه نامیده تا از این طریق امرار معاش کرده و زندگی خود و فرزندانشان را تامین کنند.

مهدی و احسان نادری از فعالین آیین یارسان در کرماشان بودند که در سازماندهی و اعتراضات این پیروان نقش بسزایی داشتند و حاضر به تحمل حقارت تحمیل شده به خود و مردمان آیین یاری را نداشته و در واکنش به تمامی فشارهای روحی روانی،توهین به اعتقاداتشان و محروم ماندن از حداقل امکانات شهروندی،به زندگی خود پایان دادند.
پیکر این دو برادر با حضور گسترده مردم کرماشان به خاک سپرده شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان