دادگاه تجديد نظر زندانى سياسي كورد سعيد شيرزاد برگزار شد

دادگاه تجديد نظر زندانى سياسي كورد سعيد شيرزاد برگزار شد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، زندانى سياسي كورد از شرق كوردستان به نام سعيد شيرزاد أهل كرماشان پس از مدتها جلسه دادگاه تجديد نظر او روز ٢٦ فروردين ١٣٩٦ در شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب برگزار شد.

طبق گزارش رسيده ، علت به تعويق افتادن دادگاه تجديد نظر نامبرده به دليل عدم ابلاغ به وکیل وبالطبع عدم حضور وی، با امتناع آقای شیرزاد از حضور در دادگاه به تعویق افتاده بود، جلسه اين دادگاه تجديد نظر به تاريخ ٢١ بهمن ماه ٩٥ تعيين شده بود.

لازم به يادآوريست، سعید شیرزاد زندانى سياسي كورد عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و و فعال سیاسی كورد است. دادگاه اين فعال سياسي ٢١ شهريور ٩٤ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضى صلواتى پس از گذشت پانزده ماه از تاريخ بازداشتش برگزار و در نهايت به اتهام ” اجتماع و تبانى به قصد عليه امنيت كشور “به ٥ سال حبس تعزيري محكوم شد

جمعيت حقوق بشر كوردستان