سقوط از ساختمان ۵ طبقه باعث مرگ کارگر سقزی در شرق کوردستان شد

طبق گزارش رسیده به “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،مورخه چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ شمسی،کارگر کورد اهل شهرستان”سقز”در شرق کوردستان از ساختمان ۵ طبقه در حال ساخت به پایین سقوط کرد و جانش را از دست داد.

هویت این کارگر “ب ع”معرفی شده و علت این حادثه را عدم موارد ایمنی در محل کار مطرح نموده اند.

شایان ذکر است که هر روزه شاهد حوادثی از این قبیل میباشیم که دلایل آن به نبود امکانات و وسایل ایمنی استاندارد،سیستمهای آموزشی غلط در زمان کار،عدم برنامه ریزی و سیاستهای اشتباه در قبال مسایل روحی روانی کارگران از جمله حقوق و دستمزد آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران, بر میگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان