منع عبور و مرور در ۱۴ روستا از توابع شهر آمد(شمال کوردستان)اعلام شد

طبق گزارش رسیده به”جمعیت حقوق بشر کوردستان”،فرماندار شهر “آمد”،عبور و مرور شهروندان را در ۱۴ روستا از توابع این شهر را اعلام و از امروز به بعد هرلحظه بر روند عملیات منع آمد و رفت در شهرکهای (کاراز،هه زرو،لیجه) افزوده شده است.

در ادامه گزارش آمده است که روستاهای نامبرده شامل(اوجاری،زیارت،اسه نلر،کایاجک،اورتاج،یالازا،باغلان،چاوندور و دولونای از توابع لیجه)وروستاهای(بویونلو و گوزه باشی از توابع کارزا)و همچنین(ساریخ ریک،مه شباغلاری و چیتیل باخچه از توابع هزرو)،میباشند.

شایان ذکر است که دولت ترکیه در تهاجم علیه ملت کورد در تمام جهان و مخصوصا در خارج از کوردستان هیچ حد و مرزی نمیشناسد و با تمام توان و نیرو، هجوم و حمله ی غیر انسانی و غیر قانونی را علیه شهروندان بی دفاع ادامه میدهد.

زندانهای ترکیه مملو از سیاستمداران،روزنامه نگاران و مردم عادی شده و این در حالیست که حتی نوزاد “۸ماهه”نیز در زندانهای این حکومت توتالیتر و سرکوبگر وجود دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان